استفاده تنها از قالب

دامنه رایگان -> .Com یا .Net یا .Org یا .DK
میزبان 10 گیگابایتی
همه چیز استاندارد برای سئو
طراحی تعاملی
امنیت قوی
پنل مدیریت حرفه ای
اضافه کردن نامحدود – صفحه – پس از – محصول – نمونه کارها
ما 540 الگو داریم
ما در هر زمینه کاری وب سایتی آماده برای شما داریم
صدها شرکت دیگر
.
فقط: 2966 Dkk – مالیات با شما

با ما تماس بگیرید - +45 71457388

وب سایت خوب + برنامه موبایل

دامنه رایگان -> .Com یا .Net یا .Org یا .DK
میزبان 30 گیگابایتی
همه چیز استاندارد برای سئو
طراحی تعاملی
امنیت قوی
پنل مدیریت حرفه ای
طراحی اختصاصی
طراحی لوگو
50 محصول یا محتوا اضافه کنید
با برنامه اندروید
فقط: ۴،۴۵۳ کرون مالیات با شما

kontakt os - +45 71457388

وب سایت VIP + برنامه موبایل

دامنه رایگان -> .Com یا .Net یا .Org یا .DK
میزبان 50 گیگابایتی
همه چیز استاندارد برای سئو
طراحی تعاملی
امنیت قوی
پنل مدیریت حرفه ای
طراحی اختصاصی
توسعه اختصاصی
طراحی لوگو
100 محصول یا محتوا اضافه کنید
با برنامه موبایل -> اندروید
فقط: ۴۵۱،۱۱ کرون مالیات با شما

kontakt os - +45 71457388

نسبت به نیازهای خود + برنامه موبایل سفارشی کنید

دامنه رایگان -> .Com یا .Net یا .Org یا .DK
میزبان 100 گیگابایتی
همه چیز استاندارد برای سئو
طراحی تعاملی
امنیت قوی
پنل مدیریت حرفه ای
طراحی اختصاصی
توسعه اختصاصی
برنامه نویسی اختصاصی
طراحی لوگو
200 محصول یا محتوا اضافه کنید
با برنامه تلفن همراه -> Android + IOS
شروع از  ۵۲ هزار کرون –  مالیات با شما

kontakt os - +45 71457388

آخرین نمونه کارهای ویژه

استفاده شده از قالب های آماده

Kontakt os!

Herning , Danmark

+45 71457388